Go to content Go to search
Pergo duurzame houten vloeren

Pergo's parketvloeren: bomen met zorg behandelen

Onze parketvloeren zijn niet alleen mooi en gemakkelijk te onderhouden, ze zijn ook ontworpen voor maximale milieuvriendelijkheid. Onze parketvloeren zijn gemaakt van hout, dus wij vinden het uiteraard onze verantwoordelijkheid om ons hout zo duurzaam mogelijk te produceren. Zo kunnen we blijven genieten van de mooie dingen die onze planeet te bieden heeft.

Pergo-parketvloeren zijn gemaakt van 100% teruggewonnen hout

Het meeste uit hout halen

Zuinig gebruik van traaggroeiende bomen

Bomen zijn een essentiële bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering omdat zij CO2 opnemen en de biodiversiteit stimuleren. Daarom moeten we ze dus met zorg behandelen, vooral de traaggroeiende bomen zoals eik. Daarom beperken wij het gebruik van deze soorten en gebruiken we ze enkel in de toplagen van onze parketvloeren.

Herwonnen of snelgroeiend hout

Voor de kern van onze parketvloeren gebruiken we hout van snelgroeiende bomen (sparren, hevea…) of een vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) gemaakt van herwonnen hout. Dit hout is afkomstig van houtzagerijen en via processen uit duurzaam bosbeheer, wegonderhoud, ... en zou anders als afval eindigen. Zo beperken wij het gebruik van traaggroeiende bomen en kunnen wij onze meest duurzame opties op de meest efficiënte manier gebruiken

Pergo-parketvloeren zijn gemaakt van hout uit duurzaam beheerde bossen

Efficiënt gebruik van houtafval

Onze meest uitgebreide inspanningen om duurzame houten vloeren te produceren zijn te zien in ons Sandhamn-assortiment. Deze zijn speciaal ontworpen om kleine stukjes hout te verwerken die anders verloren zouden gaan. Op deze manier maken wij creatief gebruik van het beschikbare hout, om je een kwalitatieve vloer in je huis te geven.

Duurzaam beheerde bossen

Als bossen duurzaam worden beheerd, kunnen we allemaal van deze belangrijke hulpbron blijven genieten. Daarom dragen onze houten vloeren het PEFC-label – samen met FSC het meest vertrouwde certificaat voor duurzame houtwinning. Dit garandeert dat ons herwonnen hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of gecontroleerde bronnen, waardoor oerbossen beschermd worden en illegale houtwinning met een risicoanalyse voorkomen wordt. Op die manier weten we zeker dat onze houtwinning niet bijdraagt tot ontbossing.

De formaldehyde-emissie van onze parketvloeren ligt 10 keer lager dan voorgeschreven in de EU-normen.
Pergo-parketvloeren hebben een zeer lage emissiewaarde

Schone binnenlucht

Volledig onder controle

Omdat we zoveel tijd thuis doorbrengen, is de luchtkwaliteit binnenshuis van essentieel belang. Er zijn veel factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden. Ventilatie, reinigingsmiddelen, kaarsen, zelfs de gebruikte materialen in je interieur, zoals vloeren. Wij zijn perfect in staat om de uitstoot van VOS (vluchtige organische stoffen), die het gevolg kan zijn van het gebruik van lijm en lak, onder controle te houden. Dat komt omdat wij onze interne productie maximaliseren en precies weten welke materialen onze parketvloeren bevatten. Je kunt er dus zeker van zijn dat je vloer volkomen veilig is voor jou en je gezin.

Zeer lage emissiewaarde

Formaldehyde is een potentiële VOS in vloeren. De formaldehyde-emissie in onze parketvloeren ligt 10 keer lager dan voorgeschreven in de EU-beperkingen. Dit komt tot uiting in ons A-label, het hoogst aangeschreven emissiecertificaat dat dient als erkenning voor zeer lage emissiewaarden.

De helft van Unilin Groups productie wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen

Aangedreven door groene energie

Aangedreven door houtafval

Wat de verwarming bij de productie van onze parketvloeren betreft, wordt ongeveer 90% van onze energie opgewekt door houtresten en -stof. Dit houtafval is afkomstig van onze productieprocessen of van hout dat het einde van zijn levensduur bereikt heeft, wat betekent dat het niet langer geschikt is voor gebruik in je vloeren. In plaats van het te verspillen, gebruiken we het om groene energie op te wekken.

Minimale CO2-emissie

Unilin Group – het moederbedrijf van Pergo – heeft geïnvesteerd in twee biomassacentrales om houtstof en niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in groene energie voor onze eigen productieprocessen en voor huishoudelijk gebruik. Ook maken wij gebruik van windmolens en zonnepanelen. Zo konden wij onze CO2-uitstoot in 2020 met meer dan 200.000 ton reduceren.

Beperkte milieu-impact

Veiligheid, gezondheid en duurzaamheid zijn zeer belangrijke prioriteiten in ons bedrijf. Om onze milieu-inspanningen te versterken en ervoor te zorgen dat wij onze milieu-impact tot een minimum beperken, maken wij gebruik van de levenscyclusanalysemethode (LCA). Zo kunnen we nagaan in welke fasen van de levenscyclus van onze parketvloeren we nog kunnen optimaliseren. Dit leidt tot een milieuproductverklaring (EPD), die ons vervolgens helpt om het beter te doen.

De volgende labels tonen aan dat onze houten vloeren voldoen aan enkele van de strengste milieu- en gezondheidsnormen:

 • Nordic Ecolabel

  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
 • PEFC

  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
 • A

  Het emissiecertificaat van de hoogste categorie, dat dient als erkenning voor zeer lage emissiewaarden.
  Het emissiecertificaat van de hoogste categorie, dat dient als erkenning voor zeer lage emissiewaarden.
 • M1

  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
 • EPD

  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.

  EPD downloaden

  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten.

  EPD downloaden

Ontdek alle parketvloeren