Go to content Go to search
Een van de fabrieken van de Unilin-groep, die houtafval verwerkt

Pergo-vloeren: voor de lange termijn

Wat is het geheim achter onze sleutelrol in de vloerenindustrie? Onze focus op kwaliteit en innovatie voor de toekomst! Door ons productontwerp en onze productprestaties voortdurend te optimaliseren, houden we de duurzaamheid nauwlettend in het oog. Ontdek meer over onze inspanningen op vlak van circulariteit, energiebesparing en emissiebeperking.

Behandeling van teruggewonnen hout

Koploper in circulariteit

Duurzaamheid komt als vanzelf

Unilin Group – het bedrijf achter Pergo – is altijd al een drijvende kracht geweest als het gaat om circulariteit. Dit begon in 1960, toen wij voor het eerst vlasstro – een biogebaseerd afvalproduct van de vlasindustrie – aankochten en gebruikten voor de productie van spaanplaten. Sindsdien ligt onze focus op hernieuwbare grondstoffen: intussen variërend van vlasstro tot herwonnen hout.

Terugwinning van hout

Een toekomstgerichte aanpak betekent dat het gebruik van nieuwe grondstoffen zoveel mogelijk vermeden moet worden. Daarom is de houten kern van Pergo's laminaat- en parketvloeren volledig gemaakt van herwonnen hout. Dit houtafval, dat anders in de verbrandingsoven of op de vuilnisbelt zou belanden, wordt ingezameld bij houtzagerijen en via processen voor duurzaam bosbeheer en wegonderhoud…. /p>

Duurzaam bosbeheer

Het meeste uit onze grondstoffen halen

Bomen spelen een essentiële rol in de bescherming van het klimaat en de biodiversiteit, en moeten daarom met zorg behandeld worden. Daarom worden traaggroeiende soorten, zoals eiken, enkel gebruikt in de toplagen van onze parketvloeren. Waar mogelijk, bijvoorbeeld in de kern van onze laminaat- en parketvloeren, gebruiken we hout van snelgroeiende boomsoorten (zoals sparren en hevea) of een vezelplaat met hoge dichtheid (HDF) gemaakt van teruggewonnen hout.

Met ons houten Sandhamn-assortiment zijn we zelfs nog een stap verder gegaan, door unieke dessins te creëren met kleine stukjes hout die anders verloren zouden gaan. Zo halen we echt het meeste uit elke boom.

Duurzaam bosbeheer

Duurzaam bosbeheer houdt in dat bomen geoogst worden met het oog op de bescherming van onze planeet en de biodiversiteit en dat wordt voorkomen dat bomen sneller gekapt worden dan ze vervangen worden. Bij het bosbeheer staan bepaalde bomen, zoals kleine of kromgegroeide bomen, de ontwikkeling van betere bomen in de weg en worden ze gekapt om de bossen gezond te houden. Dergelijk hout, dat verdund hout genoemd wordt, is uiterst geschikt voor vloeren en wij gebruiken het dan ook zo veel mogelijk. Door hout te gebruiken uit duurzaam beheerde bossen, kunnen wij erop vertrouwen dat onze activiteiten niet bijdragen tot ontbossing.

Bewuste Pergo vinyl vloeren

Duurzame vloeren creëren

Pergo-vinylvloeren zijn momenteel gemaakt van 3 belangrijke componenten. Kalk, waar een overvloedig aanbod van is, en pvc dat wij intern recycleren. Ongeveer een kwart van een Pergo-vinylvloer bestaat echter uit "zuiver" of nieuw pvc, dat wordt gemaakt van chloor (gewoon zout) en ethyleen (ruwe olie). Momenteel kunnen wij het gebruik van deze kostbare en niet-hernieuwbare grondstof niet vermijden, dus werken wij er heel hard aan om ervoor te zorgen dat onze vinylvloeren heel lang meegaan, tot wel 25 jaar.

Inspanningen op het gebied van gerecycleerde vloeren van A tot Z

We blijven ons afvragen hoe we de duurzaamheid van onze vloeren kunnen verbeteren. Dit proces begint al vroeg, tijdens de ontwerpfase, en we blijven ons de juiste vragen stellen om de duurzaamheid van onze vloeren te optimaliseren. Welke chemische stoffen veroorzaken obstakels bij de recyclage? Welke alternatieve grondstoffen zouden geschikt kunnen zijn? Hoe kunnen we onze producten nog duurzamer maken? Het is de dagelijkse missie van onze R&D-teams om betere antwoorden op deze vragen te vinden en onze inspanningen en verbeteringen op het gebied van gerecycleerde vloeren voort te zetten.

Wij zijn er bijzonder trots op dat wij de eerste producent ooit zijn
die het Nordic Swan Ecolabel voor een vloer ontvangt
Het verkrijgen van emissievrije energie in een fabriek van de Unilin Groep

De planeet beschermen

Doelen in het bestrijden van de opwarming van de aarde

In het Akkoord van Parijs zijn ambitieuze doelstellingen vastgelegd om de gevolgen van de opwarming van de aarde te beperken. Unilin Group – Pergo's moederbedrijf – wil er alles aan doen om bij te dragen tot het meest ambitieuze scenario in het akkoord, namelijk een maximale temperatuurstijging van 1,5 °C tegen 2050 om de impact van de opwarming van de aarde te beperken. Wij laten ons in onze ambities leiden door Science Based Targets – een initiatief van een externe partij ter bevordering van goede werkwijzen bij deze belangrijke activiteit. Het is essentieel om tegen 2030 grote stappen te zetten. Daarom hebben we nu al zeer ambitieuze kortetermijndoelstellingen vastgelegd, gevolgd door een meer geleidelijke weg naar een netto-nuluitstoot in 2050.

De helft van de productie van de Unilin Groep wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen

Hernieuwbare energie

Unilin Group – de groep achter Pergo – heeft geïnvesteerd in twee biomassacentrales om houtstof en niet-recycleerbaar houtafval om te zetten in groene energie. Deze energie wordt gebruikt om in onze eigen productieprocessen te voorzien. De resterende energie wordt vervolgens verdeeld onder het grote publiek. Ook gebruiken wij energie die opgewekt wordt door windmolens en zonnepanelen. Door deze inspanningen wordt nu al ongeveer 50% van de productie van onze groep aangedreven door hernieuwbare energiebronnen.

Europees energie-efficiëntieprogramma

Bijna alle Belgische productie-eenheden van de Unilin Group zijn betrokken bij het Europees energie-efficiëntieprogramma. Het hoofddoel van dit programma is zoveel mogelijk energie te besparen door ervoor te zorgen dat alle energiebesparingsmogelijkheden geïdentificeerd en geïmplementeerd worden, en het dagelijkse energieverbruik gecontroleerd en beheerd wordt. Het andere hoofddoel bestaat eruit het gebruik van hernieuwbare energie te maximaliseren.

Pergo-vloeren hebben een zeer lage uitstoot

Een frisse wind

Vloeren met een lage emissiewaarde

We brengen het grootste deel van onze tijd binnenshuis door, wat betekent dat het essentieel is om de luchtkwaliteit binnenshuis te maximaliseren. Allerlei zaken kunnen de luchtkwaliteit beïnvloeden, van ventilatie, kaarsen en reinigingsmiddelen, tot de materialen die in je interieur gebruikt zijn, zoals vloeren. Daarom nemen wij onze verantwoordelijkheid om emissiearme vloeren te produceren. Door je vloeren zoveel mogelijk in eigen huis te produceren, weten we precies welke materialen gebruikt zijn en kunnen we de uitstoot van eventuele schadelijke stoffen onder controle houden en beheersen.

VOS onder controle

VOS (vluchtige organische stoffen) zijn organische chemicaliën met een hoge dampdruk bij kamertemperatuur. Een voorbeeld van een VOS is formaldehyde, dat van nature voorkomt in vloercomponenten. Dankzij onze interne productie kunnen wij de uitstoot van VOS controleren en beperken. Daarom is de formaldehyde-emissie van onze laminaat- en parketvloeren verwaarloosbaar en 10 keer lager dan de vastgestelde waarden in de EU-normen. In onze vinylvloeren werd geen formaldehyde aangetroffen. Dit komt tot uiting in onze A (parket), A+ (laminaat, vinyl) en M1 (laminaat, vinyl) -labels.

Vertrouwenslabels

Pergo voldoet uiteraard aan alle milieu- en gezondheidswetgevingen en -normen. Maar daar laten we het niet bij. Als hoofdrolspeler in de vloerenindustrie nemen wij ook onze verantwoordelijkheid en toekomst ernstig. Daarom hebben wij zelfs nog harder gewerkt om op vrijwillige basis nog strengere normen te behalen.

Pergo's laminaat-, vinyl- en parketvloeren

Onze inspanningen op productniveau

Onze milieumaatregelen worden afgestemd op het desbetreffende product. Ontdek hoe wij onze laminaat- en vinylvloeren maken.