Go to content Go to search
Duurzame Pergo-laminaatvloeren

Pergo-laminaatvloeren: duurzaamheid ter harte nemen

Bij Pergo hechten we belang aan onze verantwoordelijkheid om vloeren zo duurzaam mogelijk te produceren. Van de productie van onze vloeren tot het einde van hun levensduur: wij innoveren voortdurend om de potentiële impact op onze planeet tot een minimum te beperken. Als de uitvinders van laminaatvloeren zijn wij er trots op om de eerste producent te zijn die het Nordic Swan-label en het Europees Ecolabel voor een vloer heeft ontvangen.

Pergo-laminaatvloeren zijn gemaakt van 100% teruggewonnen hout

Hout met zorg behandelen


Veilige opslag van CO2

Bomen zijn een hernieuwbare hulpbron en een waardevolle bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering. Dat komt omdat ze CO2 absorberen en veilig opslaan. Het blijft er ingekapseld voor de rest van hun levensduur, zelfs wanneer het hout gebruikt wordt, bijvoorbeeld in een laminaatvloer. Bij de verbranding van het hout komt er CO2 vrij. Daarom vermijden we dit zo lang mogelijk, met een vloer die lang meegaat en een levenslange garantie tot 33 jaar.


Gebruik maken van herwonnen hout

Bomen vormen ook een belangrijke habitat voor dieren en zijn essentieel voor het stimuleren van de biodiversiteit. Nog een reden waarom wij kiezen voor bijproducten van hout in plaats van nieuwe bomen te kappen. Daarom gebruiken wij 100% herwonnen hout voor de productie van de houtvezelplaat met hoge dichtheid in de kern van ons laminaat. Dit is houtafval dat wordt ingezameld bij zagerijen en via processen uit bosbeheer, wegonderhoud ... dat anders als afval of in de verbrandingsoven zou eindigen.


PEFC-garantie

Onze laminaatvloeren zijn gecertificeerd door PEFC – samen met FSC het meest vertrouwde certificaat voor een duurzame bevoorrading. Dit label garandeert dat ons herwonnen hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen of een gecontroleerde omgeving, waardoor oerbossen beschermd worden en illegale houtwinning met een risicoanalyse voorkomen wordt. We kunnen er dus op vertrouwen dat onze houtwinning niet bijdraagt tot ontbossing.

Onze missie bestaat eruit om tegen 2027 producten met een 100% PEFC-
of FSC-label aan te bieden.
Pergo-laminaatvloeren hebben een zeer lage emissiewaarde

Schone binnenlucht

Alles onder controle in huis

We brengen een groot deel van onze tijd binnenshuis door, dus de luchtkwaliteit binnenshuis is van essentieel belang. Vele factoren kunnen de luchtkwaliteit beïnvloeden: ventilatie, reinigingsmiddelen, kaarsen en zelfs je interieurmaterialen en vloeren. Door vloeren zoveel mogelijk intern te produceren, weten we precies welke materialen gebruikt zijn en kunnen we de uitstoot van schadelijke stoffen onder controle houden en beheersen. Wij zorgen er ook voor dat je je vloeren kunt plaatsen zonder dat je lijmproducten nodig hebt.

Minimale VOS-emissiewaarde

Onze interne productie is ook gunstig voor het beheer en de minimalisering van de VOS-uitstoot – vluchtige organische stoffen met een hoge dampdruk bij kamertemperatuur. Formaldehyde is een voorbeeld van een VOS die in vloeren aangetroffen kan worden. De formaldehyde-emissie van onze laminaatvloeren is verwaarloosbaar en 10 keer lager dan voorgeschreven in de EU-beperkingen, waardoor ze volkomen veilig zijn voor jezelf en je gezin. De emissiewaarde van onze vloeren is dus vergelijkbaar met de emissie van natuurlijk hout. Meteen de reden waarom ons de M1- en A+-labels toegekend werden. Voor deze labels zijn we erin geslaagd de beste klasse te behalen wat betreft lage emissiewaarden.

De helft van Unilin Groups productie wordt aangedreven door hernieuwbare energiebronnen

Inzetten op groene energie

Aangedreven door onze eigen warmte

Houtafval dat niet langer nuttig is voor de productie van onze laminaatvloeren, is nog steeds nuttig om groene energie op te wekken. Zo is het houtstof dat ontstaat wanneer wij onze planken zagen en schuren misschien te fijn om gerecycleerd te worden, maar het is perfect als warmtebron voor onze droogtrommels en persen. Momenteel kunnen wij 70% van de warmtebehoefte van onze laminaat- en vinylproductie dekken met groene energie.

Verregaande inspanningen

Maar daar stopt het niet voor ons. Unilin Group – Pergo's moederbedrijf – heeft al geïnvesteerd in twee biomassacentrales om groene energie op te wekken uit houtstof en niet-recycleerbaar houtafval. Wij gebruiken deze energie voor onze eigen productieprocessen – de rest wordt publiekelijk toegankelijk gemaakt. Wij verbruiken ook energie uit windmolens en zonnepanelen. Zo kunnen wij momenteel ongeveer de helft van de productie van onze groep op hernieuwbare energie laten draaien.

Strenge normen

Pionier in Europa

Wij waren de allereerste fabrikant van laminaatvloeren die het Nordic Swan-label en het EU-Ecolabel toegekend kreeg. De normen in de Europese Unie zijn zeer streng en deze labels worden enkel toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus de hoogste milieuscore behalen.

Voortdurende optimalisatie

Om onze inspanningen te maximaliseren en de milieu-impact van je laminaatvloer te minimaliseren, gebruiken wij de levenscyclusanalysemethode (LCA). Dit helpt ons te bepalen waar in elke productlevenscyclus verbeteringen aangebracht kunnen worden. De resultaten komen tot uiting in een milieuproductverklaring (EPD), die vervolgens als een waardevolle leidraad dient.

De volgende labels tonen aan dat je vloer voldoet aan enkele van de strengste milieu- en gezondheidsnormen:

 • Nordic Ecolabel

  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
  Hoog aangeschreven Scandinavisch ecologisch label voor producten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
 • EU Ecolabel

  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
  Een milieukeurmerk dat wordt toegekend aan producten en diensten die gedurende hun hele levenscyclus aan de strengste milieunormen voldoen.
 • M1

  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
  Het bewijs dat onze vloerproducten geen giftige stoffen afgeven en geurloos zijn. M1 is de hoogste categorie in de Finse classificatie en staat voor de laagste emissiewaarde.
 • A+

  Het emissiecertificaat als erkenning voor zeer lage emissiewaarden. A+ is de hoogste categorie en staat voor de laagste emissiewaarde.
  Het emissiecertificaat als erkenning voor zeer lage emissiewaarden. A+ is de hoogste categorie en staat voor de laagste emissiewaarde.
 • EPD

  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten
  Met onze milieuproductverklaring geven wij blijk van ons engagement om nauwkeurige, betrouwbare en vergelijkbare informatie te verstrekken over de milieuprestaties van onze laminaat- en parketproducten
 • PEFC

  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
  Wereldwijd vertrouwd handelsmerk voor houten producten afkomstig uit duurzaam beheerde bossen.
Ontdek alle laminaatvloeren