Go to content Go to search

Disclaimer

De informatie op deze website (de 'Site') wordt verstrekt door de firma Unilin BV ('UNILIN'). Door deze Site te gebruiken, erken je dat je deze gebruiksvoorwaarden heb gelezen, begrepen en aanvaard.

De informatie op de Site is uitsluitend ter informatie bedoeld en wordt verstrekt zonder enige expliciete of impliciete garantie. Hoewel wij alle inspanningen leveren om accurate en actuele informatie te verstrekken, kunnen wij de nauwkeurigheid of de volledigheid van de informatie niet garanderen. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op de Site zonder voorafgaande kennisgeving of voorafgaande aanvaarding te wijzigen.

UNILIN en zijn directeuren, werknemers of adviseurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor schade die veroorzaakt wordt door of voortvloeit uit een direct of indirect gebruik van de Site of de informatie die hij bevat.

UNILIN is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van storingen van de Site, schade als gevolg van technische defecten of virussen of andere storende elementen, of door het raadplegen van website (bijvoorbeeld via hyperlinks) waarnaar op of via de Site wordt verwezen, of door de informatie die zij bevatten.

Unilin is niet aansprakelijk voor elektronische communicatie via de Site. Dit omvat e-mailcorrespondentie, vertraging, onderschepping of manipulatie van de communicatie door derde partijen.

De gebruikers van de Site zijn verantwoordelijk voor elke keuze of beslissing die zij baseren op informatie die zij op of via de Site hebben verkregen.

De gebruikers van deze Site moeten alle redelijke voorzorgen nemen tegen virussen, bugs, Trojaanse paarden enz.

COPYRIGHT

Alle informatie op deze Site is auteursrechtelijk beschermd. UNILIN heeft het copyright. Geen informatie mag worden gereproduceerd of gedistribueerd zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toelating van UNILIN.

Alle geschillen in verband met of voortvloeiend uit (het gebruik van) de Site zullen uitsluitend onderworpen zijn aan het Belgisch recht.

PRIVACYBELEID

DIT PRIVACYBELEID IS BEDOELD OM JE TE INFORMEREN OVER DE INFORMATIE DIE Unilin BV, MET MAATSCHAPPELIJKE ZETEL TE OOIGEMSTRAAT 3, 8710 WIELSBEKE, BELGIË (‘UNILIN’), VERZAMELT VIA DE WEBSITE WAAR DIT BELEID ZICH BEVINDT, OM JE UIT TE LEGGEN WAAROM WIJ DEZE INFORMATIE VERZAMELEN EN HOE WIJ OMGAAN MET DE INFORMATIE DIE JE ONS VERSTREKT EN DIE WIJ DOOR JE BEZOEK AAN ONZE WEBSITE VAN JOU ONTVANGEN. JE GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE IMPLICEERT DAT JE DIT BELEID AANVAARDT. ALS JE DIT BELEID NIET AANVAARDT, VERZOEKEN WIJ JE ONZE WEBSITE NIET TE GEBRUIKEN.

WELKE INFORMATIE VERZAMELEN WIJ?

Wij verzamelen persoonlijke informatie op twee manieren:

via je registratie en de informatie die je op bepaalde pagina's van deze website verstrekt; automatisch, meer bepaald door middel van cookies. Zie verder voor meer informatie over cookies. Wij kunnen je voornaam en achternaam vragen, je e-mailadres, geboortedatum, leeftijd, adres, mobiel of andere telefoonnummer en andere persoonlijke of contactgegevens. We kunnen je ook commentaar, suggesties of andere informatie over onze website, onze producten of diensten of ons bedrijf vragen. Anders specifieke soorten informatie kunnen worden gevraagd in verband met wedstrijden, tombola's, andere promotieaanbiedingen of marketingactiviteiten, met inbegrip van het uploaden van tekst, afbeeldingen, video- of audio-inhoud.

WAAROM VERZAMELEN WIJ PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Je persoonlijke gegevens worden uitsluitend voor de volgende doelen verzameld en verwerkt:

het gebruik en het beheer van de Site in het algemeen, met inbegrip van de verzending en ontvangst van berichten; het leveren van informatie over de eigenschappen, diensten en producten van UNILIN. Wij zullen uitsluitend persoonlijke gegevens verwerken die nodig zijn voor de bovenvermelde doelen.

HOE GEBRUIKEN WIJ JE PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Wij gebruiken de persoonlijke gegevens die jij verstrekt of die wij verzamelen:

om te antwoorden op directe verzoeken, zoals beschreven op het ogenblik waarop wij je informatie verzamelen, of zoals anders beschreven voor je informatie wordt gebruikt; om je deelname aan wedstrijden, tombola's of andere promotieaanbiedingen of andere marketingactiviteiten te beheren; om jou en onze klanten in het algemeen beter te begrijpen; voor andere gewettigde zakelijke doeleinden, waaronder de verzending van mailings en andere marketinginformatie over onze merken en onze bedrijven, waarvan wij denken dat ze je zullen interesseren, via e-mail/post/sms (als je ons tijdens je registratie de toelating hebt gegeven om dit te doen). Wij kunnen de informatie die je verstrekt combineren met andere gegevens die wij uit andere bronnen ontvangen, met inbegrip van informatie die je op andere plaatsen of in andere media hebt verstrekt, bijvoorbeeld via een van onze verbonden websites.

De passieve informatie die wij volgen, onder meer via cookies, wordt gebruikt om je online ervaring en de aanbiedingen op onze website, zoals boven beschreven, aan te passen en te verbeteren.

In alle andere dan de bovenvermelde gevallen, zullen wij altijd eerst het doel waarvoor je persoonlijke informatie wordt verzameld identificeren voor wij ze effectief verzamelen of gebruiken.

Je persoonlijke informatie zal slechts zo lang worden bewaard als nodig is om de bovenvermelde doelen te bereiken, of zo lang als de wet voorschrijft.

MET WIE DELEN WIJ INFORMATIE?

Wij verkopen geen persoonlijke informatie aan niet-verbonden derde partijen, maar het is mogelijk dat wij je informatie willen delen met verwerkers die voor onze rekening handelen, met onze verbonden bedrijven, waaronder ons moederbedrijf en andere merken van UNILIN, of met zakelijke partners zoals derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die je meer informatie willen verstrekken over hun merken.

Merk op dat in sommige gevallen je persoonlijke gegevens kunnen worden overgedragen aan verwerkers, verbonden ondernemingen of derde partijen met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren en die zich buiten de Europese Economische Ruimte bevinden, in landen die geen toereikend niveau van bescherming van persoonsgegevens verzekeren. Je aanvaardt hierbij de overdracht van je persoonlijke gegevens in dergelijke gevallen.

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving met betrekking tot de vertrouwelijkheid van gegevens, is het mogelijk dat wij jouw persoonlijke informatie zullen onthullen indien wij menen dat een wet, reglement, gerechtelijk vonnis of wettelijk of overheidsverzoek ons daartoe verplicht. In het onwaarschijnlijke geval dat het geheel of een gedeelte van ons bedrijf door een derde partij zou worden overgenomen, zal jouw informatie worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar. Zonder enige verplichting aan te gaan, behouden wij ons ook het recht voor om elke informatie te verzamelen of te delen waarvan wij menen dat ze nodig is om vermeende fraude, illegale activiteiten, mogelijke schade aan personen of eigendommen te onderzoeken of tegen te gaan, om ons en een of meer van onze gebruikers of hun erfgenamen te beschermen, of anderszins zoals de wet het voorschrijft of toelaat.

Onthoud bovendien dat bepaalde delen van onze website interactief kunnen zijn en je de mogelijkheid kunnen geven om informatie te publiceren die andere gebruikers kunnen zien. Als je niet wenst dat je informatie publiek zichtbaar is, mag je deze delen van de website niet gebruiken.

WELKE COOKIES GEBRUIKEN WIJ EN WAAROM?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de websites die je bezoekt op je computer worden geplaatst. Ze worden vaak gebruikt om websites te doen werken of efficiënter te doen werken, en om de eigenaars van de website informatie te verstrekken.

Deze website gebruikt cookies:

om je ervaring te verbeteren en aan te passen. Dit omvat: de bewaring van je taalvoorkeuren; de bewaring van informatie die je op formulieren invoert; het onthouden van de goederen in je winkelmandje (indien van toepassing); de analyse van je gebruik van de site via Google Analytics. Als je niet wenst dat cookies worden gebruikt, verzoeken we je om onze website niet te gebruiken, aangezien hij zonder cookies niet efficiënt zal werken.

Deze site gebruikt onder meer de volgende cookies van derde partijen:

De meeste webbrowsers geven je via hun instellingen controle over cookies. Om meer te weten over cookies, te zien welke cookies geïnstalleerd zijn en hoe je ze kunt beheren en verwijderen, bezoek je www.allaboutcookies.org.

OPZEGGEN

Als je op enig ogenblik beslist dat je geen commerciële of promotie-informatie wenst te ontvangen over onze producten diensten of over de producten of diensten van onze verbonden bedrijven of zakelijke partners met wie wij gezamenlijke promoties of programma's uitvoeren, kun je onze opzegpagina gebruiken of op de link klikken in elke promotieboodschap die je van ons ontvangt.

Gelieve te noteren dat als je kiest om geen promotieboodschappen van ons te ontvangen, wij je nog altijd informatie zullen sturen over rekeningen die je bij ons hebt, over elke zakelijke relatie die je me ons hebt, over verzoeken die je hebt gedaan of over onze goederen en diensten (zoals transactieboodschappen over tombola's waaraan je zou hebben deelgenomen).

JOUW RECHTEN

Je kunt op elk ogenblik gebruik maken van je recht om al je persoonlijke gegevens te raadplegen, te verbeteren of te verwijderen, in overeenstemming met de toepasselijke privacywetgeving, door ons een bericht te sturen via het contactformulier. Je kunt er ook voor kiezen om geen directmarketing-campagnes te ontvangen. Je kunt op elk ogenblik gratis en zonder rechtvaardiging verzoeken om geen promotiemateriaal meer te ontvangen.

VEILIGHEID

Wij gebruiken maatregelen die aan de normen van de sector voldoen om de op deze website verstrekte informatie te beschermen. Hoewel wij ernaar streven om tijdens de bewaring, het gebruik en het delen van de informatie die je ons verstrekt de veiligheid van je persoonlijke gegevens te vrijwaren, is geen enkele website honderd procent veilig. Wij moedigen je daarom aan gepaste maatregelen te nemen om jezelf te beschermen, onder meer door alle gebruikersnamen en wachtwoorden vertrouwelijk te houden.

WEBSITES VAN DERDE PARTIJEN

Op bepaalde delen van deze website kunnen wij links naar websites van derde partijen aanbieden. Dit Privacybeleid is echter uitsluitend van toepassing op de website waarop het zich bevindt, en beschrijft geen praktijken voor de verzameling van informatie op andere websites, met inbegrip van websites met links naar van deze website. Deze links worden aangeboden om u van dienst te zijn; onthoud echter dat wij deze derde partijen en hun websites niet controleren. Deze derde partijen zullen een ander Privacybeleid hebben voor de informatie die u verstrekt wanneer u zich op hun websites bevindt. Lees het privacybeleid van alle websites aandachtig voor u persoonlijk identificeerbare informatie verstrekt.

UNILIN kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het (blijven) bestaan van deze sites van derde partijen of voor de informatie die zij verstekken. De opname van hyperlinks naar andere websites betekent niet dat wij het eens zijn met de inhoud van deze sites of dat wij samenwerken of een relatie hebben met deze sites.

DATUM VAN INWERKINGTREDING EN WIJZIGINGEN

WIJ BEHOUDEN ONS HET RECHT VOOR OM NAAR EIGEN GOEDDUNKEN DIT BELEID OP ELK OGENBLIK TE WIJZIGEN, AAN TE PASSEN, AAN TE VULLEN OF GEDEELTEN ERVAN TE VERWIJDEREN. BEZOEK DEZE PAGINA REGELMATIG OM DE LAATSTE VERSIE VAN DIT BELEID TE LEZEN. DOOR DEZE WEBSITE NA DE PUBLICATIE VAN WIJZIGINGEN TE BLIJVEN GEBRUIKEN, AANVAARD JE DE WIJZIGINGEN. WIJ ZULLEN ONS GEBRUIK VAN JE PERSOONLIJKE GEGEVENS ECHTER NIET ZONDER JOUW TOESTEMMING MET TERUGWERKENDE KRACHT WIJZIGEN.

Dit beleid is opgesteld en in werking getreden op 15 januari 2013.

VRAGEN

Als je verzoeken of vragen hebt over dit beleid, of als je je gegevens wilt updaten, kun je ons bereiken op:

Unilin BV - division Flooring 
Ooigemstraat 3 
8710 Wielsbeke 
België 
Tel. +32 56 675211

Je kunt ons ook een boodschap sturen via het contactformulier.